Wyciąg z regulaminu sklepu

§ 4


Reklamacje
1. Wszystkie towary będące w ofercie sklepu internetowego Sprzedającego www.geniesgames.pl są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.
2. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien skontaktować się ze sprzedającym w celu ustalenia szczegółów reklamacji.
4. Sprzedający zwraca Klientowi koszty przesyłki w momencie ich udokumentowania.
5. W ciągu 14 dni Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji oraz powiadomi o dalszej procedurze postępowania - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
6. W przypadku uznania reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający:
- naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na nowy,
- jeśli wymiana lub naprawa nie są technicznie możliwe Sprzedający zwróci pełną wartość zamówionego towaru w ciągu 14 dni.
7. W przypadku towaru, który objęty jest gwarancją producenta, Klient może reklamować towar wynikający z uprawnień gwarancji danego producenta.


§ 5


Rezygnacja z zamówienia i zwrot należności pieniężnych
1. W przypadku gdy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany przez Sprzedającego, Klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia o czym powiadomi Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie.
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku 'O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271) Konsument ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie www.geniesgames.pl bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
3. W momencie rezygnacji z zakupu, odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją jako niezawartą a Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni.
4. Zwracany towar winien być zwrócony w stanie niezmienionym, a wysłany na adres Sprzedającego.
5. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta i zapłaconego z góry przed wysyłką, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych w terminie 14 dni.
6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych w terminie 14 dni.
7. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za towar "z góry", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta natomiast w przypadku zapłaty za towar "za pobraniem" lub przy "odbiorze osobistym", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta lub przekazem pocztowym po wcześniejszym ustaleniu z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
8. W przypadku dokonywania zwrotu należności pieniężnych na konto bankowe Klienta gdzie po uprzednim kontakcie z Klientem nie przekaże Sprzedającemu wymaganych danych do zrealizowania przelewu bankowego lub są one błędne, Sprzedawca wówczas nie ponosi odpowiedzialności za brak czy opóźnienie zwrotu.